JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlene osobe u Program javnog rada „Uređenje javnih površina na području Općine Čađavica“

Na temelju Mjera aktivnog zapošljavanja u 2024. iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Virovitica o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove od 8. ožujka 2024. godine i članka 54. Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“, broj 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21.), Općinski načelnik Općine Čađavica, objavljuje:   …

JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlene osobe u Program javnog rada „Uređenje javnih površina na području Općine Čađavica“ Read More »

Predavanje za mlade poljoprivrednike, Intervencija 78.01 – Potpora prenošenju znanja

Mladi poljoprivrednici koji već jesu ili će podnijeti Jedinstveni zahtjev za potporu za 2024. godine imaju pravo na povećanje osnovnog iznosa potpore u iznosu od cca 80,00 EUR po ha, uz obvezu pohađanja edukacije namijenjene mladim poljoprivrednicima u trajanju od 6 sati i još 6 sati drugog tečaja po svom izboru. Tvrtka ABECEDA AGRO d.o.o. …

Predavanje za mlade poljoprivrednike, Intervencija 78.01 – Potpora prenošenju znanja Read More »

Javni poziv za iskaz interesa

Molimo mlade obitelji i mlade osobe ukoliko udovoljavaju uvjetima iz Poziva da se jave Općini Čađavica koja prikuplja informacije o tome koliko je mladih obitelji ili mladih zainteresirano za potporu pri rješavanju stambenog pitanja na području Čađavica u 2024.   Razlog za prikupljanje iskaza interesa je utvrđivanje broja zainteresiranih za program financijske potpore pri rješavanju …

Javni poziv za iskaz interesa Read More »

U Čađavici održana javna tribina naziva ”Kako kvalitetno gospodariti komunalnim otpadom?”

Općina Čađavica prijavila se na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Navedeni projekt pozitivno je ocijenjen te je Općina Čađavica s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala ugovor kojim se fond obvezao sufinancirati projekt …

U Čađavici održana javna tribina naziva ”Kako kvalitetno gospodariti komunalnim otpadom?” Read More »

Obavijest zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta o obvezi dostave Izvješća o provedbi gospodarskih programa

Člankom 38. stavkom 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) propisano je slijedeće: „Zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan …

Obavijest zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta o obvezi dostave Izvješća o provedbi gospodarskih programa Read More »

Isplata uskrsnice za umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade

Općina Čađavica obavještava umirovljenike, nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade temeljem podataka iz službene evidencije Centra za socijalnu skrb Slatina, kojima osobna primanja kućanstva ne prelaze 350,00 € da u Općini Čađavica mogu podnijeti zahtjev za uskrsnicu za 2024. godinu koja iznosi 30 eura. Zahtjevi se mogu podnijeti radnim danom u vremenu od 08,00-13,00 …

Isplata uskrsnice za umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade Read More »

Izgradnja pješačke staze u Zvonimirovcu

Nakon provedene nabave, Općina Čađavica zastupana po načelniku Mirku Rončeviću i tvrtka EXPERT-ING d.o.o. iz Slatine zastupana po direktorici Slađani Novković potpisali su Ugovor o nabavi radova za građenje građevine komunalno infrastrukturne namjene – pješačku stazu u naselju Zvonimirovac. Sama vrijednost izvođenja radova iznosi 77.664,06 € dok je ukupna vrijednost projekta 87.433,06 € (izrada projekta, …

Izgradnja pješačke staze u Zvonimirovcu Read More »

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 1/19, 2/19, 1/20 i 2/21), a u svezi sa člankom 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) i člankom 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba …

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu Read More »

Skip to content