Kontakt

Općina Čađavica

Kolodvorska 2
33523 Čađavica
OIB: 94900102502
MB: 02663139
Centrala:  033/544-254
IBAN: HR91 2360000 1805700001

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje:

opcina@opcina-cadjavica.hr

Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak – petak od 07:00 – 15:00 sati

Ured načelnika

Mirko Rončević
Mobitel: 098/343-372
email: nacelnik@opcina-cadjavica.hr

Jedinstveni upravni odjel

 1. Pročelnica JUO
  Ivana Zubak, mag.iur.
  Telefon: 033/544-254;
  procelnica@opcina-cadjavica.hr
 2. Administrativni referent
  Željka Predrevac
  Telefon: 033/544-254
  Telefaks: 033/544-172
  opcina@opcina-cadjavica.hr
 3. Računovodstvo
  Jadranka Grginac
  Telefon: 033/544-340
  racunovodstvo@opcina-cadjavica.hr
 4. Komunalni poslovi
  Igor Čiček, komunalni redar
  Telefon: 033/544-254; M: 099/350-8872
  komunalno@opcina-cadjavica.hr

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE ČAĐAVICA
oip.cadjavica@izbori.hr

DJEČJI VRTIĆ “LIPA” ČAĐAVICA
Kolodvorska 3a, Čađavica
OIB: 86138550733
IBAN: HR 13 2360000 1102905559
Ana Krmpotić, ravnateljicaa
Telefon: 033/674-038; M: 091/979-5171
djecjivrtic.lipa@gmail.com
Skip to content