Kontakt

Općina Čađavica

Kolodvorska 4
33523 Čađavica
OIB: 94900102502
MB: 02663139
Centrala:  033/544-254
IBAN: HR91 2360000 1805700001

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje:

opcina@opcina-cadjavica.hr

Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak – petak od 07:00 – 15:00 sati

Ured načelnika

Mirko Rončević
Mobitel: 098/343-372
email: nacelnik@opcina-cadjavica.hr

Jedinstveni upravni odjel

1. Pročelnica JUO
Ivana Zubak, mag.iur.
Telefon: 033/544-254;
Mobitel: 099/610-8196
procelnica@opcina-cadjavica.hr

2. Referent za administrativne poslove
Željka Predrevac
Telefon: 033/544-254
Telefaks: 033/544-172
opcina@opcina-cadjavica.hr

3. Referent za financije, računovodstvo i proračun
Jadranka Grginac
Telefon: 033/544-340
racunovodstvo@opcina-cadjavica.hr

4. Referent – komunalni redar
Igor Čiček
Telefon: 033/544-254;
Mobitel: 099/350-8872
komunalno@opcina-cadjavica.hr

Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti

1. Upravitelj vlastitog pogona
Ivana Zubak, mag.iur.
2. Pomoćni radnik
Hrvoje Matijaško
3. Pomoćni radnik
Damir Bošnjak

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE ČAĐAVICA
oip.cadjavica@izbori.hr

DJEČJI VRTIĆ “LIPA” ČAĐAVICA
Kolodvorska 3a, Čađavica
OIB: 86138550733
IBAN: HR 13 2360000 1102905559
Ana Krmpotić, ravnateljicaa
Telefon: 033/674-038; M: 091/979-5171
djecjivrtic.lipa@gmail.com
Skip to content