Vizija razvoja

Vizija odražava želju da se Općina Čađavica, u bliskoj budućnosti, prometne u mjesto visoke kvalitete življenja, pružajući jednake mogućnosti za sve.

Uspješna vizija ima značajke realnosti i koherentnosti, kroz koju se jasno utvrđuju glavni strateški ciljevi i očekivani rezultati Strategije.

Sadrži težnje prema kojima bi se razvoj Općine Čađavica u razdoblju od 2015. do 2020. godine trebao kretati.

Kako bi se ostvarila vizija potrebno je na adekvatan i okolišno prihvatljiv način razviti i prilagoditi postojeću infrastrukturu te osigurati veću kvalitetu življenja stanovnika.

Osnovni preduvjet visoke kvalitete života je kreiranje novih radnih mjesta i poboljšanje postojećih kroz poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja, te omogućavanje pristupa društvenim vrijednostima za sve društvene skupine, a posebno one koje su u nepovoljnom položaju u društvu i na tržištu rada.

U budućnosti, provedbom Strategije, Općina Čađavica postaje mjesto u kojem svi stanovnici ostvaruju svoja očekivanja, koriste se prednosti koje proizlaze iz prirodnih ljepota kraja, prirodnih resursa, te otklanjaju nedostatci kroz prostorno uređenje, gospodarsku revitalizaciju i provode promjene u svim segmentima života koje omogućuju kvalitetu života svim stanovnicima.

Čađavica je općina ugodna za život koja svoj razvoj bazira na mladim i obrazovanim ljudima, razvijenom poduzetničkom duhu, očuvanim tradicijskim običajima, ekološki očuvanom krajoliku, s visokom razinom kvalitete života maloga mjesta.

Skip to content