Javni poziv za iskaz interesa

Molimo mlade obitelji i mlade osobe ukoliko udovoljavaju uvjetima iz Poziva

da se jave Općini Čađavica koja prikuplja informacije o tome koliko je mladih obitelji ili mladih zainteresirano za potporu pri rješavanju stambenog pitanja

na području Čađavica u 2024.

 

Razlog za prikupljanje iskaza interesa je utvrđivanje broja zainteresiranih za program financijske potpore pri rješavanju stambenog pitanja, koje su želje mladih obitelji i mladih te na koji način im se može pomoći. Nakon prikupljenih informacija Općina Čađavica će kreirati Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Čađavica.

 

Prihvatljivi korisnici financijske potpore  su fizičke osobe, državljani RH koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području Općine Čađavica s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja kupnjom kuće, odnosno gradnjom ili rekonstrukcijom kuće na području Općine Čađavica.

Korisnici sredstava su mlade osobe (samci) i mlade obitelji pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.

Pojedini izrazi u smislu ovog Poziva na iskaz interesa imaju sljedeće značenje:

Mladima se smatraju osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 35 godina u trenutku podnošenja prijave te da svoje stambeno pitanje rješavaju po prvi put.

Mladom obitelji smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 40 godina života u trenutku podnošenja prijave te da svoje stambeno pitanje rješavaju po prvi put.

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 40 godina u trenutku podnošenja prijave te da svoje stambeno pitanje rješava po prvi put.

Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja planira se financirati kroz dvije mjere:

  1. Sufinanciranje kupnje prve nekretnine radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Čađavica
  2. Sufinanciranje za gradnju ili rekonstrukciju prve nekretnine radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Čađavica

 

Ukoliko ispunjavate uvjete ovog javnog poziva za iskaz interesa i zainteresirani ste za potporu pri rješavanju stambenog pitanja na području Čađavica u 2024., molimo da popunite obrazac koji se nalazi u privitku ovog Poziva.

Obrazac-iskaz-interesa

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti u Općinu Čađavica, Koldovorska 2, 33523 Čađavica (osobno ili poštom) ili putem e-maila opcina.cadjavica@vt.ht.hr do 18. ožujka 2024. godine.

Skip to content