U Čađavici održana javna tribina naziva ”Kako kvalitetno gospodariti komunalnim otpadom?”

Općina Čađavica prijavila se na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Navedeni projekt pozitivno je ocijenjen te je Općina Čađavica s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala ugovor kojim se fond obvezao sufinancirati projekt u iznosu od 5.500,00 eura s PDV-om, odnosno 80 % procijenjenih i fondu opravdanih troškova projekta koji iznose 6.875,00 eura s PDV-om.
Upravo je na temu ”Kako kvalitetno gospodariti komunalnim otpadom?” dana 29. veljače 2024. godine u prostoru Općine Čađavica održana javna tribina. Tribini su uz zainteresirane mještane nazočili i općinski načelnik Mirko Rončević te predsjednik Općinskog vijeća Josip Piskać.
Projekt, osim održane javne tribine, obuhvatio je i dodatne aktivnosti poput dječje eko predstave o odvajanju otpada, izrade bojanke i slikovnice o gospodarenju otpadom koje su podijeljene djeci vrtićke dobi, te izradu letka na navedenu temu koji će biti podijeljeni svim kućanstvima na području općine Čađavica.
Budući da su sva kućanstva na području općine Čađavica opskrbljena spremnicima/kantama za miješani komunalni otpad, papir i plastiku te da na području općine postoji mobilno reciklažno dvorište i zeleni otok s kontejnerima za odvojeno prikupljanje otpada kao i kontejner za elektronički otpad, iz Općine Čađavica mole sve mještane da se pridržavaju uputa o važnosti prikupljanja i odvajanja otpada te da svojim postupcima pridonesu očuvanja okoliša.
Skip to content