Isplata uskrsnice za umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade

Općina Čađavica obavještava umirovljenike, nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade temeljem podataka iz službene evidencije Centra za socijalnu skrb Slatina, kojima osobna primanja kućanstva ne prelaze 350,00 € da u Općini Čađavica mogu podnijeti zahtjev za uskrsnicu za 2024. godinu koja iznosi 30 eura. Zahtjevi se mogu podnijeti radnim danom u vremenu od 08,00-13,00 …

Isplata uskrsnice za umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade Read More »

Izgradnja pješačke staze u Zvonimirovcu

Nakon provedene nabave, Općina Čađavica zastupana po načelniku Mirku Rončeviću i tvrtka EXPERT-ING d.o.o. iz Slatine zastupana po direktorici Slađani Novković potpisali su Ugovor o nabavi radova za građenje građevine komunalno infrastrukturne namjene – pješačku stazu u naselju Zvonimirovac. Sama vrijednost izvođenja radova iznosi 77.664,06 € dok je ukupna vrijednost projekta 87.433,06 € (izrada projekta, …

Izgradnja pješačke staze u Zvonimirovcu Read More »

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 1/19, 2/19, 1/20 i 2/21), a u svezi sa člankom 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) i člankom 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba …

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu Read More »

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika   u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica na radno mjesto „Pomoćni radnik“ 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno …

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika Read More »

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i direktor slatinske tvrtke Slatina Kom Sanjin Hmelik potpisali Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova

Općinsko vijeće Općine Čađavica nakon provedenog postupka dodjele koncesije, 28. studenog 2023.g. donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica tvrtki SLATINA KOM d.o.o. iz Slatine. Na temelju te Odluke, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i direktor Slatina Koma Sanjin Hmelik, danas su sklopili Ugovor o koncesiji za obavljanje …

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i direktor slatinske tvrtke Slatina Kom Sanjin Hmelik potpisali Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova Read More »

Općina Čađavica započela s provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Općina Čađavica prijavila se na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Svrha ovog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja i nastanka otpada, ponovne upotrebe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacija …

Općina Čađavica započela s provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Read More »

Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica i podaci vezani uz Javni natječaj

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19),  načelnik Općine Čađavica, raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice – 1 izvršitelj / izvršiteljica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca. U …

Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica i podaci vezani uz Javni natječaj Read More »

Skip to content