logo

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

Pod predsjedavanjem Josipa Piskaća, u utorak 05. rujna 2023. godine  održana je  14. sjednica Općinskog vijeća Čađavica na kojoj su jednoglasno usvojene sve točke dnevnog reda. Na sjednici su vijećnici raspravljali i o Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna od 1. siječnja do 30. lipnja, i izvješću o radu i financjskom izvješću Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica, …

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica Read More »

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u školskoj 2023/2024. godini.

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21), u vezi sa Odlukom o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola sa područja Općine Čađavica u učeničke domove, općinski načelnik Općine Čađavica, objavio je JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u školskoj 2023/2024. godini. …

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u školskoj 2023/2024. godini. Read More »

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za dan 05. rujna 2023.

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09., 2/13.), s a z i v a m 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 05. rujna 2023. godine ( utorak ) Sjednica će se održati u vijećnici Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati   Za sjednicu …

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za dan 05. rujna 2023. Read More »

Isplata pomoći za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade

Općina Čađavica poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade, kojima je Rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica priznato pravo na naknadu za troškove stanovanja, a griju se na drva, da se u jave u prostorijama općine, radi isplate novčanog iznosa za troškove stanovanja i ogrjeva za siječanj, veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2023. godine. Sa sobom …

Isplata pomoći za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade Read More »

Obavijest korisnicima potpora o postupanju u slučaju nastanka više sile i izvanrednih okolnosti

Nastankom značajnih šteta na poljoprivrednim gospodarstvima uzrokovanih učestalim prirodnim nepogodama, kao što je olujno nevreme, te pojavom afričke svinjske kuge, zarazne virusne bolesti od koje obolijevaju domaće i divlje svinje, Ministarstvo poljoprivrede daje uputu korisnicima potpora o postupanju u takvim slučaju, odnosno slučajevima nastanka više sile i izvanrednih okolnosti. Korisnici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev …

Obavijest korisnicima potpora o postupanju u slučaju nastanka više sile i izvanrednih okolnosti Read More »

OBAVIJEST – učenici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica

Obavijest kojom se obavještavaju roditelji učenika polaznika Osn da će Općina Čađavica financirati u cijelosti nabavu radnih bilježnica i likovnih mapi za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole. Nabavom navedenog školskog materijala obuhvaćeni su svi učenici matične škole u Čađavici te područnih škola u Noskovcima i Ilmin Dvoru, a koji imaju prebivalište na …

OBAVIJEST – učenici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica Read More »

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE INICIJATIVA/ISKAZ INTERESA ZA IZMJENU I DOPUNU ILI IZRADU NOVE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA

Sukladno odredbama članka 85. st.2 Zakona o prostornom uređenju, Općina Čađavica objavljuje Javni poziv za prikupljanje inicijativa/iskaz interesa za izmjenu i dopunu ili izradu nove prostorno planske dokumentacije na području Općine Čađavica. Rok za dostavu obrasca i popratne dokumentacije je kolovoza 2023., e-mail adresa za dostavu obrasca i popratne dokumentacije: opcina@opcina-cadjavica.hr Do isteka roka za …

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE INICIJATIVA/ISKAZ INTERESA ZA IZMJENU I DOPUNU ILI IZRADU NOVE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA Read More »

Proglašena prirodna nepogoda za općinu Čađavica – rok za prijavu 25. srpnja 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju prirodnih nepogoda (N/N br. 16/19.) i članka 51. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije broj: 2/21.), župan Virovitičko-podravske županije dana 17. srpnja 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode …

Proglašena prirodna nepogoda za općinu Čađavica – rok za prijavu 25. srpnja 2023. Read More »

Skip to content