logo

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

Pod predsjedavanjem Josipa Piskaća, u utorak 05. rujna 2023. godine  održana je  14. sjednica Općinskog vijeća Čađavica na kojoj su jednoglasno usvojene sve točke dnevnog reda.

Na sjednici su vijećnici raspravljali i o Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna od 1. siječnja do 30. lipnja, i izvješću o radu i financjskom izvješću Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica, što nam je prokomentirao načelnik općine Čađavica Mirko Rončević.

– Prihodi su ostvareni u sveukupnom iznosu od 618.879,06 eura ili sa 23,08% u odnosu na godišnji plan. Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 397.839,22 eura ili 31,37% u odnosu na isti plan. Vidljivo je da nismo ostvarili 50 posto izvršenja proračuna koliko je trebalo biti da je sve planirano i ostvareno. Razlog tomu je što nismo ostvarili prihode od pomoći koju bi namijenili za početak kapitalnih projekata.

Ukupna utrošena sredstva za rad Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica iznose 263.538,73 eura. Cilj programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. Program rada je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi zadovoljenje potreba građana Općine Čađavica, Crnac i Čačinci za predškolskim odgojem djece.

Prema riječima načelnika, na području Općine Čađavica započela je izgradnja Mjesnog doma u naselju Vraneševci koja je financirana sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE, a u naselju Zvonimirovac realizacija projekta Led rasvjete financirana sredstvima Proračuna Općine Čađavica i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini.

Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina prijavljen je projekt Uređenje društvenih prostorija u naselju Zvonimirovac, te je u pripremi i prijava na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“.

Skip to content