Općina Čađavica započela s provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Općina Čađavica prijavila se na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva.

Svrha ovog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja i nastanka otpada, ponovne upotrebe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacija komunalnog redarstva u provedbi obveza iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 19. rujna 2023. godine donio je Odluku o odabiru korisnika i dodijelio Općini Čađavica sredstava u iznosu od 5.500,00 eura s PDV-om, što predstavlja 80% ukupne vrijednosti projekta koja iznosi 6.875,00 eura s PDV-om, dok će se razlika iznosa financirati iz proračuna Općine Čađavica.

U sklopu provedbe projekta, a u suradnji s tvrtkom Mandala Media iz Zagreba, 12. prosinca u prostorijama mjesnog doma u Čađavici održane su dvije predstave na kojima su sudjelovala djeca, polaznici Dječjeg vrtića ”Lipa” Čađavica i učenici Osnovne škole ”Davorin Trstenjak” Čađavica. Ujedno su kroz ovu aktivnost informirani o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i smanjenju stvaranja samoga otpada.

U sklopu projekta izrađene su slikovnice i bojanke koje su podijeljene djeci nakon održanih predstava. Osim toga, izradit će se letci i plakati s informacijama vezanim za gospodarenje otpadom, a u planu je i organizacija Javne tribine, također na temu gospodarenja otpadom.

Skip to content