U ponedjeljak 21. ožujka 2016. g. godine održana je 18. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak 21. ožujka 2016. g. godine održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica.

Usvojene su sve točke dnevnog reda koje su glasile redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,

2. Aktualni sat,

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Čađavica za 2015. godinu,

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave na području Virovitičko-podravske županije, koje se odnosi na Općinu Čađavica,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za period od 01.07. 2015. do 31.12.2015. godine,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica za 2015. godinu,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica za 2015. godinu,

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesija na području Općine Čađavica za razdoblje od 2016. do 2018. godine,

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća udruga za 2015. godinu: – Stočarsko – ratarska udruga Čađavica, – Moto klub „ZVIJERI“ Čađavica, – LU SOKOL Čađavica, – VZO Općine Čađavica, – DVD ČAĐAVICA, – DVD STARIN, – DVD NOSKOVCI, – DVD ZVONIMIROVAC, – Udruga Slavonskih uzgajivača hladnokrvnih konja Čađavica za 2015., – KUD PODRAVINA Čađavica, – ŠRU MRENA Noskovci rada., – ŠRU KARAS Čađavica, – NK MLADOST Čađavica, – Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Požega, – HVIDR-a Slatina.

Skip to content