Nepropisno odbačeni otpad

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada

 

Dana 13. travnja 2016.g. načelnik Općine Čađavica, donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Prijava nepropisno odbačenog otpada Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Čađavica je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica ili na e-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr Obrazac za prijavu preuzmite dolje (Word dokument).

Putem zaprimljenih prijava Općine Čađavica će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada. U nastavku: Odluka Obrazac za prijavu

Skip to content