Isplata uskrsnice za umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade

Općina Čađavica obavještava umirovljenike, nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade temeljem podataka iz službene evidencije Centra za socijalnu skrb Slatina, kojima osobna primanja kućanstva ne prelaze 350,00 € da u Općini Čađavica mogu podnijeti zahtjev za uskrsnicu za 2024. godinu koja iznosi 30 eura.

Zahtjevi se mogu podnijeti radnim danom u vremenu od 08,00-13,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica do 15. 03. 2024. godine, a uz popunjeni zahtjev potrebno je priložiti:

– Kopiju osobne iskaznice

– Odrezak isplaćene mirovine za mjesec siječanj ili veljaču 2024. godine

– te IBAN za uplatu uskrsnice.

Uskrsnicu ista osoba može ostvariti samo po jednoj osnovi. Osobe koje imaju nepodmirena dugovanja prema Općini Čađavica ne mogu ostvariti pravo na isplatu uskrsnice.

Skip to content