VIJESTI

Javni poziv za iskaz interesa

Molimo mlade obitelji i mlade osobe ukoliko udovoljavaju uvjetima iz Poziva da se jave Općini Čađavica koja prikuplja informacije o tome koliko je mladih obitelji ili mladih zainteresirano za potporu pri rješavanju stambenog pitanja na području Čađavica u 2024.   Razlog za prikupljanje iskaza interesa je utvrđivanje broja zainteresiranih za program financijske potpore pri rješavanju …

Javni poziv za iskaz interesa Read More »

U Čađavici održana javna tribina naziva ”Kako kvalitetno gospodariti komunalnim otpadom?”

Općina Čađavica prijavila se na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Navedeni projekt pozitivno je ocijenjen te je Općina Čađavica s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala ugovor kojim se fond obvezao sufinancirati projekt …

U Čađavici održana javna tribina naziva ”Kako kvalitetno gospodariti komunalnim otpadom?” Read More »

Obavijest zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta o obvezi dostave Izvješća o provedbi gospodarskih programa

Člankom 38. stavkom 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) propisano je slijedeće: „Zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan …

Obavijest zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta o obvezi dostave Izvješća o provedbi gospodarskih programa Read More »

Isplata uskrsnice za umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade

Općina Čađavica obavještava umirovljenike, nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade temeljem podataka iz službene evidencije Centra za socijalnu skrb Slatina, kojima osobna primanja kućanstva ne prelaze 350,00 € da u Općini Čađavica mogu podnijeti zahtjev za uskrsnicu za 2024. godinu koja iznosi 30 eura. Zahtjevi se mogu podnijeti radnim danom u vremenu od 08,00-13,00 …

Isplata uskrsnice za umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade Read More »

Izgradnja pješačke staze u Zvonimirovcu

Nakon provedene nabave, Općina Čađavica zastupana po načelniku Mirku Rončeviću i tvrtka EXPERT-ING d.o.o. iz Slatine zastupana po direktorici Slađani Novković potpisali su Ugovor o nabavi radova za građenje građevine komunalno infrastrukturne namjene – pješačku stazu u naselju Zvonimirovac. Sama vrijednost izvođenja radova iznosi 77.664,06 € dok je ukupna vrijednost projekta 87.433,06 € (izrada projekta, …

Izgradnja pješačke staze u Zvonimirovcu Read More »

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika   u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica na radno mjesto „Pomoćni radnik“ 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno …

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika Read More »

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i direktor slatinske tvrtke Slatina Kom Sanjin Hmelik potpisali Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova

Općinsko vijeće Općine Čađavica nakon provedenog postupka dodjele koncesije, 28. studenog 2023.g. donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica tvrtki SLATINA KOM d.o.o. iz Slatine. Na temelju te Odluke, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i direktor Slatina Koma Sanjin Hmelik, danas su sklopili Ugovor o koncesiji za obavljanje …

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević i direktor slatinske tvrtke Slatina Kom Sanjin Hmelik potpisali Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova Read More »

Skip to content