Specijalističko-konzilijarna zaštita za specijalnost LIJEČNIK SPECIJALIST OFTALMOLOGIJE

Općinski načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević danas je sklopio dva vrlo važna Ugovora koji osiguravaju bolju zdravstvenu skrb svojim mještanima. Radi se o Ugovoru o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja Virovitičko-podravske županije kojim se Dom zdravlja tijekom 2022. godine obvezuje organizirati specijalističko-konzilijarnu zaštitu za specijalnost LIJEČNIK SPECIJALIST OFTALMOLOGIJE  koja će se obavljati u prostoriji Doma zdravlja Slatina, a Općina Čađavica u tu svrhu obvezuje se Domu zdravlja za navedenu uslugu plati iznos od 1300,00 kn mjesečno.Drugi Ugovor sklopljen je sa Zavodom za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije koji se odnosi na sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći također za razdoblje 2022. godine. Ovim Ugovorom Općina Čađavica obvezala se osigurati sredstva u iznosu od 8.009,16 kn, a koji iznos je utvrđen uzimajući u obzir odnos na broj stanovnika. Vezano za već spomenutu zdravstvenu skrb mještana Općine Čađavica, dobro je spomenuti da je općinski načelnik danas i sa Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ zaključio Ugovor o provedbi stručnog nadzora nad sistematskom preventivnom deratizacijom za područje Općine Čađavica za 2022. godinu. Deratizaciju na području Općine Čađavica i ove godine će provoditi tvrtka COSMOSOL d.o.o. Osijek sukladno važećem Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti – provođenje sustavne deratizacije na području Općine Čađavica. Provođenje deratizacije kao i obavljanje vršenja nadzora nad istom financijski ne tereti same korisnike već je u cijelosti trošak općinskog proračuna.

Skip to content