Odluka o oslobađanju plaćanja usluga vrtića za mjesec lipanj 2022. godine

 

KLASA: 601-01/22-01/01

URBROJ: 2189-7-02-22-6

Čađavica, 01. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik br. 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21.)  i Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (KLASA:  402-05/22-01/27), načelnik Općine Čađavica, donosi

 

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA USLUGA VRTIĆA ZA MJESEC LIPANJ 2022. GODINE

 

 

Članak 1.

Općina Čađavica i Središnji državni ured za demografiju i mlade zaključili su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini KLASA: 402-05/22-01/27.

 

Članak 2.

Ovom Odlukom roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, matični odjel Čađavica oslobađaju se obveze plaćanja usluga korištenja vrtića za mjesec lipanj 2022. godine.

 

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica za provedbu ove Odluke.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Dječjeg vrtića „Lipa“ i Općine Čađavica.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Mirko Rončević

 

Odluka o oslobađanju plaćanja usluga vrtića za mjesec lipanj 2022. godine

Skip to content