Plan klasifikacijskih oznaka Općine Čađavica za 2019. godinu