IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE OPĆINA ČAĐAVICA

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Čađavica nastoji svoje mrežne stranice www.opcina-cadjavica.hr učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr.

Stupanj usklađenosti 

Mrežna stranica www.opcina-cadjavica.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja
  • Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

  • Operabilnost
  • Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, možda nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama – ovisno o vrsti invaliditeta te vrsti pomoćne tehnologije.

  • Razumljivost
  • Nema poteškoća.

  • Stabilnost
  • Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Općina Čađavica je provela korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. Na mrežnoj lokaciji www.opcina-cadjavica.hr dodan je add-on koji omogućava povećavanje i smanjivanje teksta, prijenos u sive tonove, veći kontrast, negativni kontrast, svjetlu pozadinu, podcrtavanje linkova i prijenos u čitljiviji font.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 24.07.2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Čađavica.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.opcina-cadjavica.hr korisnici mogu uputiti putem e-maila: opcina@opcina-cadjavica.hr
telefonom: 033 / 544-254
poštom: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:

telefon: 01 4609 041
fax: 01 4609 096
mrežnoj stranici: www.pristupinfo.hr
elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content