Općina Čađavica

Službene web stranice Općine Čađavica

Vijesti

Studeni 14, 2016

Općina Čađavica u suradnji sa Razvojnom agencijom VIDRA Virovitičko-podravske županije izvršila je danas 14. studenog 2016. godine prijavu projekta Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Donje Bazije ukupne vrijednosti 3.925.638,38 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj iz Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Postojeća cesta na predmetnoj dionici je makadamski put od kamenog materijala širine cca 4m, sa otvorenim jarcima uz cestu.

Glavne aktivnosti projekta su pripremni radovi, građevinski radovi, zemljani radovi, postavljanje donjeg nosivog sloja (podloga), postavljanje asfaltne mješavine i asfaltnih slojeva kolnika, odvodnja, tesarski radovi, zidarski radovi, betonske konstrukcije, izolaterski radovi, kanalski radovi sukladno izraženim količinama u priloženom troškovniku Glavnog projekta.

Izgradnja nerazvrstane ceste ukupne dužine 1305 metara i ukupne širine kolnika 5,5 metara, s pripadajućom infrastrukturom doprinijet će unaprjeđenju naselja Zvonimirovacuz stvaranje preduvjeta za proširenje građevinskog prostora za mlade koji planiraju graditi kuću ili širiti gospodarstvo u naselju Zvonimirovac. Cilj je mladim ljudima stvoriti preduvjete za ostanak u ruralnim područjima. Gradnjom nerazvrstane ceste pridonijeti će se razvoju ruralnog poduzetništva i povezivanju dvaju naselja čime se skraćuje vrijeme putovanja i povećava sigurnost putovanja za određene hitne slučajeve. Općina Čađavica kroz svoju građevinsku zonu planira izgradnju Halal Centra za uzgoj peradi i certificiranje Halal programa te je ova cesta jedna od preduvjeta za sirovinsku bazu za potrebe Centra.

Studeni 8, 2016

Po provedenom postupku javne nabave za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge organizirano prikupljanje, odvoz i trajno odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Čađavica, Općinsko vijeće Općine Čađavica na sjednici održanoj 07. studenog 2016. godine donijelo je Odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude i davanju koncesije za obavljanje javne usluge organizirano prikupljanje, odvoz i trajno odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Čađavica evidencijski broj: K-01/16-U.

U nastavku je tekst Odluke.

Studeni 8, 2016

U ponedjeljak, 7. studenog, u prostorijama Općine Čađavica održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica na kojoj je sudjelovalo 9 od 11 vijećnika. Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1.Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2.Aktualni sat,
3.Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Čađavica za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
4.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čađavica za 2017. godinu,
5.Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvojnih programa Općine Čađavica za razdoblje 2017.-2019. godine,
6.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2017. godinu,
7.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
8.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
9.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica u 2017. godini,
10.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
11.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,
12.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica,
13.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čađavica unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Donje Bazije,
14.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude i davanju koncesije za obavljanje javne usluge organizirano prikupljanje, odvoz i trajno odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Čađavica evidencijski broj: K-01/16-U,
15.Različito.

Najbitnija točka o kojoj se na sjednici raspravljalo bila je donošenje prijedloga Proračuna za 2017. godinu koji je donesen jednoglasno u visini od 11.830.000 kuna. U Proračun su uvrštena i tri natječaja na koje će se Općina Čađavica prijaviti pod mjerom 7.2. Mjere ruralnog razvoja koji ukupno iznose otprilike 7,5 milijuna kuna te oko 4 milijuna kuna redovnih prihoda i rashoda.

Prvi puta u Proračunu za 2017. godinu nalazi se i sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite direktno prema liječniku koji obavlja tu dužnost na području Općine Čađavica preko Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u iznosu od 25 tisuća kuna.

Također su povećana i davanja iz Proračuna za novorođene bebe, koja od 2004. godine iznose 1.000 kuna za svaku novorođenu bebu, a sada će iznositi 2.000 kuna za prvu bebu u obitelji, za drugu bebu 3.000 kuna, te za treću i svaku daljnju bebu po 5.000 kuna jednokratno. Cilj ove mjere je poboljšati demografsku sliku Općine Čađavica i potaknuti mlade na ostanak koliko je to u mogućnosti Općine Čađavica.

U Proračunu za 2017. se nalaze i sredstva za nabavku poljoprivrednog stroja za održavanje poljskih puteva na području Općine.

U 2017. godini Općina će sufinancirati i nabavku školskog pribora za učenike OŠ Davorina Trstenjaka u Čađavici. Na ovu mjeru Općina se odlučila zbog toga što iduće godine izlaze novi udžbenici, a predviđena sredstva su 30.000 kuna.

Na natječaju za odvoz smeća na prostoru Općine Čađavica javile su se dvije tvrtke, Slatina kom i Eko flor, a zbog uvjeta iz Zakona o javnoj nabavi vijećnici su bili primorani za naredno razdoblje od 4 godine izabrati tvrtku Eko Flor. Iznos računa za odvoz smeća stanovnici će zbog toga plaćati 2,5 kune skuplje. Osim toga načelnik je izrazio i žaljenje zbog cijelog procesa prebacivanja baza korisnika usluge odvoza smeća prema novom koncesionaru.

(www.radioslatina.hr, www.opcina-cadjavica.hr)

, , , , , , ,
Studeni 3, 2016

Predsjednik općinskog vijeća Općine Čađavica Josip Piskać, saziva 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 07. studenog 2016. godine s početkom u 18,30 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,

2. Aktualni sat,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Čađavica za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čađavica za 2017. godinu,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvojnih programa Općine Čađavica za razdoblje 2017.-2019. godine,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2017. godinu,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica u 2017. godini,

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica,

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čađavica unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Donje Bazije,

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude i davanju koncesije za obavljanje javne usluge organizirano prikupljanje, odvoz i trajno odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Čađavica evidencijski broj: K-01/16-U,

15. Različito.

Listopad 31, 2016

Predstavnici Općine Čađavica na čelu s načelnikom Općine Mirkom Rončevićem, u ponedjeljak 31.10.2016. godine na mjesnom groblju u Čađavici, povodom blagdana Svih svetih, obišli su grobove, položili vijence i zapalili svijeće u čast poginulim braniteljima s područja Općine Čađavica. Obišli su posljednja počivališta sljedećih branitelja:

•Dragana Bezuka rođenog 26.05.1965.g. – preminuo 23.09.1991.,

•Miroslava Knapića rođenog 09.03.1965.g. – preminuo 25.09.1995.,

•Dražena Knapića rođenog 27.10.1970.g. – preminuo 12.07.1991.,

•Zlatka Lackovića rođenog 14.03.1970.g. – preminuo 02.08.1992. i

•Mate Bastla rođenog 11.11.1962.g. – preminuo 09.06.1993.g.

Na mjesnom groblju u Čađavačkom Lugu, u čast preminulog branitelja Štefelić Steve, vijenac je položio izaslanik Općine – vijećnik Općinskog vijeća Općine Čađavica Dragutin Španić.

 

 

, , ,
Listopad 27, 2016

Na temelju Odluke o financijskoj potpori studentima, načelnik Općine Čađavica 27. listopada 2016. godine raspisao je natječaj za dodjelu potpore.

Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području općine Čađavica najmanje tri godine prije objave javnog natječaja,

- da imaju status redovnog studenta,

- da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito i u roku,

- bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,

Potpore se neće isplaćivati studentima: - ako roditelji studenta i drugi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave nemaju prebivalište na području Općine Čađavica najmanje tri godine prije objave javnog natječaja, i ako imaju nepodmirenih obveza prema Općini Čađavica po bilo kojem osnovu. Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih drugih oblika financijske potpore studentima.

Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s naznakom – fnancijska potpora studentima – NE OTVARATI.

Rok za dostavu zahtjeva je 11.11.2016. godine.

Tekst natječaja i obrasci nalaze u prilogu i u rubrici Natječaji.

Listopad 20, 2016

U ovom tjednu započeo je ciklus od četiri terenske nastave u okviru projekta ISTINA O POBJEDNICIMA 2016. kojeg tradicionalno provodi Udruga HVIDR-a Slatina.

Opći cilj ovog projekta jest promicanje istine o Domovinskom ratu, a konkretni ciljevi odnose se na povećanje razine znanja i informiranosti učenika viših razreda osnovnih škola o Domovinskom ratu u našem kraju. Na terenskoj nastavi do sada sudjelovalo je šezdeset učenika iz osnovnih škola Davorin Trstenjak iz Čađavice i Sopja te učenici slatinskih škola Josipa Kozarca i Eugena Kumičića. Program nastave obuhvatio je posjet Zavičajnom muzeju grada Slatine gdje su učenici obišli Spomen sobu 136. slatinske brigade, a o Domovinskom ratu prezentaciju im je održala ravnateljica muzeja Dragica Šuvak uz pomoć Dragana Bačmage, hrvatskog branitelja i zaposlenika muzeja. U nastavku su u pratnji svojih nastavnika obišli bivšu crtu obrane grada Slatine i odali počast poginulim braniteljima na mjestima njihovih pogibija.

Posjetili su i Voćin gdje su im o životu za vrijeme njegove okupacije i osobnom sudjelovanju u Domovinskom ratu govorili hrvatski branitelji Darko Božičković i Ivica Đuzel. O povijesti Voćinske Crkve Majke Božje i njezinom stradanju u domovinskom ratu učenike je potom upoznao vlč. Mladen Štivin. Terenska nastava završila je odavanjem počasti svim poginulima u Domovinskom ratu ispred centralnog spomen obilježja u Četekovcu.

O putevima 136. slatinske brigade ove godine učenicima, koji su za ovu temu pokazali izniman interes, govorili su Sami Deda i Josip Habl iz slatinske udruge HVIDR-a. Kroz ove projektne aktivnosti također se nastavlja i jača i suradnja između udruge HVIDR-a Slatina i Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata – ogranak Voćin. U ovom i slijedećem tjednu terensku nastavu pohađat će i učenici osnovnih škola iz Nove Bukovice i Mikleuša.

Učenicima osmih razreda ova nastava dobar je uvod u dvodnevni posjet Vukovaru uoči Dana sjećanja. Projekt ISTINA O POBJEDNICIMA podržavaju i prate Ministarstvo branitelja, Grad Slatina i Općine Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš, Sopje i Voćin.

Udruga HVDIR-a Slatina

, , , ,
Listopad 15, 2016

14. listopada 2016. godine Općina Čađavica uredila je parkiralište u Kolodvorskoj ulici u Čađavica. Radovi su obuhvatili strojno skidanje i poravnavanje navezenog kamena na stari asfalt, nabavu, dopremanje, ugradnja, sabijanje kamene mješavine tucanika, strojni iskop i uređenje podloge, dobavu i  ugradnju rubnjaka, Popravak lokalnog oštećenja kolnika strojno, dobava i strojna ugradnja asfaltne mješavine, debljine 6,0cm u uvaljanom stanju, sa strojnim valjanjem.

Uređenjem parkirališta smanjit će se godišnje troškove održavanje cesta, olakšati čišćenje u zimskim mjesecima i u vremenskim razdobljima u kojima su pojačane oborine, poboljšanje prometne povezanosti. 

Projektom je uređeno 935 m2 parkirališta.

Izvođač radova su CESTE d.d. Bjelovar, a vrijednost iznosi 85.903,13 kn.

Izvedeni radovi dokazuju da se Općina brine o uređenju komunalne infrastrukture.  

 

,
Listopad 7, 2016

8. listopada 1991. godine, Hrvatski sabor donio je sudbonosnu odluku o raskidu svih državnopravnih odnosa s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Odlukom tadašnjeg vodstva Republike Hrvatske u teškim ratnim okolnostima ostvarena je višestoljetna težnja hrvatskog naroda za vlastitom državom čija je samostalnost i suverenost obranjena i očuvana pobjedama hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, ostvareno je njezino međunarodno priznanje i ulazak u članstvo Eurospke unije. Prisjećajući se jednog od najvažnijih datuma u povijesti Republike Hrvatske ne možemo ne osjećati duboku i iskrenu zahvalnost prema svima, posebno hrvatskim braniteljima, koji su svojom žrtvom omogućili neovisnost naše države. Svim građankama i građanima Općine Čađavica upućujem iskrene čestitke u prigodi obilježavanja Dana neovisnosti Republike Hrvatske.

Načelnik Mirko Rončević

Listopad 5, 2016

Nakon 3.održana kola pobjednik županijske šaranske lige imena ”Lov šarana” je ekipa Karas iz Čađavice. Ovo specifično natjecanje održavalo se u Virovitici gdje je u svibnju održano prvo kolo, i u Zdencima i Slatini, gdje su se održala natjecanja 2.i 3.kola. Ribiči Karas-a na koncu su bili najuspješniji, a dobrog su protivnika imali u ekipi Tvin Virovitica ”Andrija i Jakov” koja je završila na drugom mjestu. Slaveći ovaj veliki uspjeh, predsjednik ŠRU Karas iz Čađavice Damir Premec rekao je da udruga veliku podršku u radu ima od strane Općine Čađavica i načelnika Mirka Rončevića koji , kako kaže, sustavno prate i pomažu u radu, posebice u obliku osiguravanja financije i tehničke potpore. ”Lov šarana” Županijska šaranaška liga 2016 Konačan poredak: 1.Karas Čađavica 287 675 grama 2.Tvin Virovitica Andrija & Jakov 245 095 grama 3.Linjak Novaki 133 655 grama 4.Klen Slatina 110 873 grama 5.Drava Terezino Polje Armarium namještaj 150 320 grama

 

 

Stranice