Općina Čađavica

Službene web stranice Općine Čađavica

Vijesti

Ožujak 31, 2017

U petak 31. ožujka 2017. godine u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, održano je svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekata po Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Potpisivanju ugovora su nazočili načelnici i gradonačelnici s područja Virovitičko-podravske županije.

Iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Općini Čađavica je odobreno ukupno 480.000,00 kuna za izgradnju nogostupa u naselju Čađavički Lug.

Prema riječima načelnika općine Čađavica g. Mirka Rončevića izgradnjom nogostupa u dužini od 2.317 m kroz naselje Čađavički Lug osigurat će se sigurna komunikacija djece i mladih kao i ostalih ciljanih skupina, revitalizacija i poboljšanje kvalitete života stanovnika ovog slabije razvijenog područja i povezivanje naselja Čađavica i Čađavički Lug.

, ,
Ožujak 29, 2017

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom; „U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE IZGRADNJA NOGOSTUPA U NASELJU ČAĐAVIČKI LUG“

Naručitelj Općina Čađavica dostavlja cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima:

- IZGRADNJA NOGOSTUPA U NASELJU ČAĐAVIČKI LUG

Ožujak 27, 2017

Za 13 projekata s područja Virovitičko-podravske županije, Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice, odobrilo je ukupno 4.866.000,00 kuna.

Općini Čađavica je odobreno 480.000,00 kn za izgradnju nogostupa u naselju Čađavički Lug.

U naselju Čađavački Lug ne postoji izgrađen nogostup te su djeca i lokalno stanovništvo primorani kretati se po vrlo opasnoj i prometnoj državnoj cesti D-34 ili zelenim površinama uz cestu. Kako su ispred većine kuća uređene zelene površine na kojima je moguće izgraditi nogostup i osigurati sigurnu komunikaciju ponajprije djece i mladih ali i ostalog stanovništa, Općina Čađavica je izradila Glavni projekt, te je ishodila građevinsku dozvolu i očitovanje Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Izgradnjom adekvatne prometne infrastruktre i povezivanjem dva naselja jedan je od načina za rješavanje problema ciljanih skupina ovog slabo razvijenog područja.

 

Ožujak 24, 2017

Pozivamo sve zakupce kojima tijekom 2017. godine ističe zakup poljoprivrednog zemljišta da se obrate svakog radnog dana službenicima općine Čađavica kako bi pravovremeno dobili informacije i podnijeli zahtjeve za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

 

Hrvatski Sabor izglasao je 17. travnja 2015. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, a za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu Agencija može sklopiti ugovor o privremenom korištenju s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev, i to s dosadašnjim posjednicima:

1. kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog,

2. koji su koristili poljoprivredno zemljište u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog,

3. koji su koristili zajedničke pašnjake u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog.

Uz zahtjev dostavlja se i a) preslik osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB ili preslik odgovarajućeg Izvatka iz registra Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (OPG), obrtnika, udruga ili preslik iz sudskog registra za subjekt s kojim se sklapa Ugovor o privremenom korištenju, b) preslika isteklog ugovora o zakupu, c) izjava jedinice lokalne samouprave da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o zakupu, uz preslik financijske kartice podnositelja zahtjeva, d) potvrda jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave da podnositelj zahtjeva koristi poljoprivredno zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske bez ugovora, da je u mirnom posjedu istog te da je poljoprivredno zemljište za koje se traži sklapanje Ugovora o privremenom korištenju pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, u izvorniku.

Pored navedenog potrebna je i Potvrda porezne uprave da podnositelj nema javnih dugovanja Dokumentacija se dostavlja u presliku iznimno u izvorniku na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, s naznakom: Zahtjev za privremeno korištenje.

Ožujak 24, 2017
Ožujak 18, 2017

Virovitičko-podravska županija, Osnovna škola Davorin Trstenjak i Općina Čađavica, potpisali su ugovor o sufinanciranju energetske obnove zgrade OŠ Davorina Trstenjaka u Čađavici. Prema navedenom, Općina Čađavici će sufinancirati iznos od 69.611,63 kune za radove energetske obnove, odnosno izolaciju temelja navedene škole. (www.vpz.hr)

Ožujak 16, 2017

U prostorijama Mjesnog doma u Čađavici načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević uz nazočnost sponzora Marinka Jukić vlasnika JUKIĆ d.o.o. Čađavica i Slobodana Cvetičanin vlasnika Obrta BOBO uručio je majice za sve članove KUD-a „Podravina“ Čađavica.

Majice su dobili članovi KUD-a Podravina Čađavica koji na brojnim manifestacijama sudjeluju i predstavljaju Općinu Čađavica.

Kulturno-umjetničko društvo „Podravina“ Čađavica osnovano je davne 22. veljače  1979. godine., a prema riječima načelnika Mirka Rončevića društvo je vrlo marljivo i uspješno u svom radu.

Obišlo je cijelu domovinu, o čemu svjedoče brojna priznanja, diplome i zahvalnice. Godinama nastupa na Đakovačkim vezovima, sudjeluje na smotrama folklora, sijelima i drugim manifestacijama diljem Hrvatske. Općina će i dalje poticati i  financijski pomagati društvo kako bi se ostvarili svi ciljevi i planovi. 

, ,
Ožujak 13, 2017

U uredu načelnika 13. ožujka 2017. godine s početkom u 19,30 sati održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica.

Općinsko vijeće je usvojilo 1. Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica, 2. Aktualni sat, 3. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2017. godinu, 4. a) Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Čađavica za 2016. godinu, b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine, 5. Godišnji i srednjoročni plan davanja koncesija na području Općine Čađavica za razdoblje od 2017. do 2019. godine, 6. Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti provođenje sustavne preventivne deratizacije na području Općine Čađavica na području Općine, 7. Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti provođenje higijeničarske službe na području Općine Čađavica na području Općine, 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za period od 01.07. 2016. do 31.12.2016. godine, 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu, 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica za 2016. godinu, 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica za 2016. godinu, 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2016. godinu, 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prikupljenim količinama otpada za 2016. godinu, 14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 16. Zaključak o usvajanju Izvješća Komunalnog redara za 2016. godinu, 17. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća udruga za 2016. godinu i Plana rada za 2017. godinu. 18. Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, 19. Odluku o otpisu potraživanja, 20. Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica, 21. Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čađavica unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za projekt: Izgradnja nogostupa u naselju Čađavički Lug, 22. Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čađavica unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za projekt:: Izgradnja zgrade - sportsko-rekreativne namjene u Čađavici, 23. Odluku o uređenju središta naselja Čađavica, 24. Razno ( Zaključak o priznavanju prava vlasništva )

Ožujak 3, 2017

Danas je s početkom u 13.00 sati u uredu načelnika općine Čađavica uz prisustvo načelnika općine Čađavica Mirka Rončevića, načelnika PP Slatina Krunoslava Sertića i ostalih članova održana 6. sjednica Vijeća za prevenciju Općine Čađavica. Na sjednici je podnešeno izvješće o stanju sigurnosti na području općine za 2016. godinu.

Prema riječima načelnika općine Čađavica Mirka Rončevića stanje sigurnosti je zadovoljavajuće i u odnosu na 2015. godinu kaznena djela i prekršaji su u opadanju.

, ,
Ožujak 3, 2017

Israel Export Institute i HGK – Županijskom komorom Virovitica
pozivaju Vas na
SEMINAR O POLJOPRIVREDI
''Primjena novih tehnologija u poljoprivredi''
koji će se održati u ponedjeljak, 06. ožujka 2017. u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije (adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica) s početkom u 11 sati.

Država Izrael ima oko 8.5 milijuna stanovnika. Ukupna zemljopisna površina Države Izrael je oko 22.000 km² i samo 20 % od toga je obradiva površina koja se većinom navodnjava. Na oko 310.000 ha Država Izrael proizvodi većinu svoje hrane, a uvozi žito, uljane sjemenke, meso, kavu, kakao i šećer. Taj je uvoz obilno pokriven izvozom. Proizvodnja na farmama uglavnom se sastoji od mliječnih proizvoda i uzgoja peradi. Dodatno, veliki izbor cvijeća, voća i povrća uzgaja se lokalno, posebno u toplim područjima koje poljoprivrednicima omogućuju prednost u odnosu na europska tržišta. Tijekom zimskih mjeseci, Izrael je europski staklenik iz kojeg se u Europu izvoze lubenice, rajčice, krastavci, paprika, jagode, kivi, mango, avokado, mnoge vrste agruma, ruže i karanfili. Sve navedno je rezultat visoko razvijenih i inovativnih agrotehnologija koje Država Izrael izvozi diljem svijeta.
Seminar će obuhvatiti predavanja iz 5 područja: navodnjavanje, staklenici, mljekarstvo, gnojiva i zaštita bilja prema sljedećem rasporedu:
11:00 1. Projekti staklenika – NETAFIM – Zohar Ziv (20 min)
2. Navodnjavanje kap-po-kap u Hrvatskoj – NETAFIM – Božidar Žanko (20 min)
3. Filtracijski sistemi u poljoprivredi – NETAFIM – Itai Rosenberg (20 min)
4. Navodnjavanje silaže – ND Project – Buda Erel (20 min)
12:45 Pauza s osvježenjem
13:00 5. Staklenici – ND Project – Noam Zeevi (20 min)
6. Napredna rješenja za upravljanje mliječnim farmama – AFIMILK – Branimir Kampl (20 min)
7. Ishrana bilja – ICL Fertilizers – Zoran Salopek (20 min)
8. Važnost zaštite bilja u uzgoju usjeva – ADAMA – Zlatko Balentić (20 min)
Vrijeme za pitanja i odgovore je predviđeno nakon svakog predavanja.
Ako ste zainteresirani za dodatne razgovore o pojedinom području lijepo Vas molimo da nam javite područje Vašeg interesa na mail s kojeg ste dobili poziv te Vaše osnovne podatke (ime i prezime, naziv tvrtke i adresa, e-mail, telefon, mobitel).

Stranice