Vijesti

Studeni 29, 2019

Obavještamo redovne studente i roditelje učenika srednjih škola koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu potpore, a kojima su sredstva odobrena prema odlukama iz priloga da će se potpisivanje ugovora održati u nedjelju 08.12.2019. godine u uredu načelnika, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s početkom u 10,00 sati.

Studenti koji su punoljetni dužni su pristupiti potpisivanju ugovora osobno ili po punomoćniku koji je kod javnog bilježnika ovjerio punomoć za potpisivanje Ugovora o dodjeli potpore.
Za maloljetne učenike potpisivanju Ugovora o dodjeli sredstava dužan je pristupiti roditelj/skrbnik koji je potpisao i Prijavu za dodjelu potpore.
 
 
Odluke i Rješenja o odobravanju potpore su objavljene u rubrici:  https://www.opcina-cadjavica.hr/dokumentacija/ostali-dokumenti

 

Studeni 22, 2019
Vlada Republike Hrvatske je dana 14. studenog 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.
 
Izbori će se održati u nedjelju 22. prosinca 2019. godine
 
OBAVIJEST BIRAČIMA
 
Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu prebivališta u:
 
Adresar za Virovitičko-podravsku županiju
 
Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u Registru birača istječe u srijedu 11. prosinca 2019. godine, a zahtjevi se mogu podnositi:
 
svakog radnog dana (pon-pet) u vremenu od 8:00 do 14:00 sati,
 
u subotu 7. prosinca 2019. od 8:00 do 14:00 sati,
 
u srijedu 11. prosinca 2019. od 08:00 do 16:00 sati.
 
Obrasci:
Studeni 8, 2019
Nakon godinu i pol dana provedbe, završen je projekt naziva ”LAGam – Lokalna akcijska grupa – aktivni mladi”. Tim povodom jučer je u Čađavici LAG Marinianis održao završnu konferenciju projekta koji je odabran u pozivu na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu ”Podrške programima usmjerenim mladima”, ukupne vrijednosti 660.856,13 kuna.
 
Uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, projekt je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je Posredničko tijelo razine 1 i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koje je Posredničko tijelo razine 2. Nositelj projekta je LAG Marinianis, a partneri Lokalna akcijska grupa Bosutski niz, Općina Čađavica i Općina Sopje.
 
Na početku završne konferencije sve prisutne pozdravila je voditeljica projekta Renata Butka koja je predstavljajući rezultate provedenog projekta izrazila zadovoljstvo i više nego odličnim odazivom mladih budući da je cilj projekta bio povećati socijalnu uključenost 150 mladih od 15 do 29 godina na lokalnoj razini s područja LAG-ova Marinianis i Bosutski niz. Najveći problem na području provedbe projekta iskazan je kroz socijalnu isključenost mladih, nezainteresiranost te nedovoljne sadržaje u lokalnoj zajednici koji nisu prilagođeni mladima.
 
O projektu je govorio i domaćin, načelnik Općine Čađavica i predsjednik LAG-a Marinianis, Mirko Rončević, koji je istaknuo rješavanje problema socijalne isključenosti i nedostatka vještina potrebnih mladima pri zapošljavanju te osmišljavanja slobodnog vremena za mlade. Pohvalio je umrežavanje LAG-ova kroz međusobne posjete ciljnih skupina, što je doprinijelo ispunjavanju ciljeva projekta poput uključivanja mladih u zajednicu, povećanja socijalizacije te komunikacijskih i društvenih vještina, kao i pristupa mladih informacijama.
 
O razmjeni iskustava i primjerima dobre prakse odnosno umrežavanju mladih s područja oba LAG-a govorio je predsjednik LAG-a Bosutski niz i načelnik Općine Babina Greda, Josip Krnić, koji je izrazio nadu suradnje na novim zajedničkim projektima, a rezultate projekta pozdravio je i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Darko Žužak.
 

Zahvalivši se svim sudionicima na uspješnoj realizaciji ovog projekta, Renata Butka najavila je nove projekte LAG-a Marinianis koji će uskoro raditi na novoj adresi u sklopu Poduzetničkog inkubatora u Slatini, a jedan od planiranih je i projekt ”Zaželi – Program zapošljavanja žena” čiji će nositelj biti LAG Marinianis uz partnerstvo pet susjednih općina sa šireg slatinskog područja. Projekt je prijavljen, a njegova je vrijednost 2 i pol milijuna kuna, te obuhvaća zapošljavanje 12 žena. (www.icv.hr, adf, mf)

 

 

 

Studeni 8, 2019
Tvrtka Standing d.o.o. za projektiranje, graditeljstvo, trgovinu i usluge iz Virovitice, danas (petak) je u prostorijama Općine Čađavica, uz nazočnost načelnika Mirka Rončevića, uručila treneru Mariju Caru novu garnituru dresova i opreme za igrače juniorskog uzrasta Nogometnog kluba Mladost 1930 Čađavica.
 
Trener juniora Mladosti 1930 Mario Car od srca se zahvalio na vrijednoj donaciji, kako u svoje ime, tako i u ime svih igrača koji će s ponosom nositi ovu novu garnituru dresova. (ADF; Fotografija I. Čiček)
 
Studeni 6, 2019
 
U Vukovaru je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Marko Pavić, a u sklopu predstavljanja hrvatskog predsjedanja Strategijom EU-a za dunavsku regiju, načelnicima s područja Virovitičko-podravske županije, dodijelio ukupno 10 ugovora vrijednosti 1.050.000,00 bespovratnih kuna iz Programa za financiranje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.
 
Ugovore su potpisali i preuzeli ih, načelnici sljedećih općina: Crnac (Mato Damjan), Čačinci (Mirko Mališ), Čađavica (Mirko Rončević), Mikleuš (Milan Dundović), Nova Bukovica Tomislav Bračun), Sopje (Berislav Androš), Suhopolje (Siniša Horvat) i Zdenci (Tomislav Durmić).
 
Uz ministra Marka Pavića, načelnicima s područja VPŽ, između ostalim, čestitke je uputio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
 
Općini Čađavica je za sufinanciranje Izgradnje pješačkog mosta odobreno 80.000,00 kuna.
 
Prema riječima načelnika Općine Čađavica, Mirka Rončevića, riječ je o projektu koji će pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti koji će pridonijeti  većoj kvaliteti življenja stanovnika na području općine Čađavica i pridonijet će  uravnoteženom razvoju područja Općine, te omogućiti ciljanim skupinama siguran prolaz uz prometnicu - državnu cestu.
 
 
 
Listopad 31, 2019
Predstavnici Općine Čađavica, na čelu s načelnikom Mirkom Rončevićem, u povodu blagdana Svih svetih posjetili su posljednja počivališta hrvatskih branitelja na mjesnim grobljima u Čađavici i Čađavačkom Lugu.
 
Zajedno s rodbinom, oni su molitvom i polaganjem cvijeća i upaljenih lampiona odali počast hrvatskim vitezovima koji su svoje živote položili na oltar domovine: Draganu Bezuku, Miroslavu Knapiću, Draženu Knapiću, Zlatku Lackoviću, Mati Bastlu i Stevi Štefeliću. (www.icv.hr, adf, foto: I.Čiček)
 
 
Listopad 29, 2019

Dana 28. listopada 2019. godine održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

 

Općinsko vijeće Općine Čađavica usvojilo je sljedeće Odluke:

 1. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 2. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 3. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 4. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 5. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 6. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 7. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Čađavica za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine,

 9. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu,

 10. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

 11. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2019. godinu,

 12. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu,

 13. Odluku  o komunalnom redu na području Općine Čađavica,

 14. Odluku  o utvrđivanju popisa komunalne infrastrukture Općine Čađavica,

 15. Odluku  o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa,

 16. Odluku  o imenovanju provjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Čađavica,

 17. Plan  djelovanja  u području prirodnih nepogoda za potrebe općine Čađavica u 2020. godini,

Na kraju sjednice, Vijećnici Općinskog vijeća upoznati su o statusu provedbe svih projekata Općine Čađavica tijekom 2019. godine, kao i o stanju popisa obveznika i naplati komunalne naknade.

Listopad 24, 2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 28. listopada 2019. godine (ponedjeljak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 19,00 sati.

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Čađavica za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2019. godinu,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu,
 15. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Čađavica,
 16. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju popisa komunalne infrastrukture Općine Čađavica,
 17. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa,
 18. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanje mosta u Vukovarskoj ulici u Čađavici,
 19. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju provjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Čađavica,
 20. Razmatranje Prijedloga i donošenje Plana  djelovanja  u području prirodnih nepogoda za potrebe općine Čađavica u 2020. godini,
 21. Informacija o statusu provedbe projekata Općine Čađivica tijekom 2019. godine,
 22. Informacija o stanju popisa obveznika i naplati komunalne naknade,
 23. Razno.

Klubovi vijećnika održat će se sat vremena prije održavanje sjednice

 

Listopad 4, 2019
 
Temeljem Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Provedbene odluke komisije od 4. veljače 2019. godine o odobrenju izmjene Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u dijelu koji se odnosi na mjeru 7, članka 14 Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) članka 47. stavke 1 točke A, Pravilnika o provedbi mjere 7 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine br. 48/18, 91/18), a u svezi s člankom 190 stavkom 1. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18), ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava korisniku Općini Čađavica u iznosu 6.831.497,18 kuna za mjeru 7  ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'', podmjeru 7.4 ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', sektor dječji vrtići za prihvatljive troškove sukladno planu nabave.
 
Odluka o dodjeli financijske potpore donesena je dana 3. listopada 2019. godine. (ADF; Fotografija D. Fišli)
 
 
Listopad 4, 2019
 
Načelnik općine Čađavica Mirko Rončević potpisao je ugovor s tvrtkom Cestogradnja d.o.o Slatina za izvođenje radova izgradnje pješačko-biciklističkog mosta u Čađavici vrijedne 278.488 kuna. Tvrtka je odabrana nakon dobivanja građevinske dozvole od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.
 
Tim povodom, jučer (četvrtak) u prostorima Općine Čađavica održano je uvođenje u posao izgradnje pješačko-biciklističkog mosta u Vukovarskoj ulici od strane općinskog načelnika Mirka Rončevića s predstavnikom tvrtke Cestogradnja d.o.o iz Slatine te predstavnicima nadzora radova tvrtke Standing d.o.o. iz Virovitice. (www.icv.hr, adf)
 
 
 
 

Stranice