Vijesti

Listopad 29, 2019

Dana 28. listopada 2019. godine održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

 

Općinsko vijeće Općine Čađavica usvojilo je sljedeće Odluke:

 1. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 2. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 3. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 4. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 5. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 6. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 7. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Čađavica za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine,

 9. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu,

 10. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

 11. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2019. godinu,

 12. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu,

 13. Odluku  o komunalnom redu na području Općine Čađavica,

 14. Odluku  o utvrđivanju popisa komunalne infrastrukture Općine Čađavica,

 15. Odluku  o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa,

 16. Odluku  o imenovanju provjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Čađavica,

 17. Plan  djelovanja  u području prirodnih nepogoda za potrebe općine Čađavica u 2020. godini,

Na kraju sjednice, Vijećnici Općinskog vijeća upoznati su o statusu provedbe svih projekata Općine Čađavica tijekom 2019. godine, kao i o stanju popisa obveznika i naplati komunalne naknade.

Listopad 24, 2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 28. listopada 2019. godine (ponedjeljak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 19,00 sati.

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,
 10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Čađavica za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2019. godinu,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu,
 15. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Čađavica,
 16. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju popisa komunalne infrastrukture Općine Čađavica,
 17. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa,
 18. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanje mosta u Vukovarskoj ulici u Čađavici,
 19. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju provjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Čađavica,
 20. Razmatranje Prijedloga i donošenje Plana  djelovanja  u području prirodnih nepogoda za potrebe općine Čađavica u 2020. godini,
 21. Informacija o statusu provedbe projekata Općine Čađivica tijekom 2019. godine,
 22. Informacija o stanju popisa obveznika i naplati komunalne naknade,
 23. Razno.

Klubovi vijećnika održat će se sat vremena prije održavanje sjednice

 

Listopad 4, 2019
 
Temeljem Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Provedbene odluke komisije od 4. veljače 2019. godine o odobrenju izmjene Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u dijelu koji se odnosi na mjeru 7, članka 14 Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) članka 47. stavke 1 točke A, Pravilnika o provedbi mjere 7 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine br. 48/18, 91/18), a u svezi s člankom 190 stavkom 1. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18), ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava korisniku Općini Čađavica u iznosu 6.831.497,18 kuna za mjeru 7  ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'', podmjeru 7.4 ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', sektor dječji vrtići za prihvatljive troškove sukladno planu nabave.
 
Odluka o dodjeli financijske potpore donesena je dana 3. listopada 2019. godine. (ADF; Fotografija D. Fišli)
 
 
Listopad 4, 2019
 
Načelnik općine Čađavica Mirko Rončević potpisao je ugovor s tvrtkom Cestogradnja d.o.o Slatina za izvođenje radova izgradnje pješačko-biciklističkog mosta u Čađavici vrijedne 278.488 kuna. Tvrtka je odabrana nakon dobivanja građevinske dozvole od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.
 
Tim povodom, jučer (četvrtak) u prostorima Općine Čađavica održano je uvođenje u posao izgradnje pješačko-biciklističkog mosta u Vukovarskoj ulici od strane općinskog načelnika Mirka Rončevića s predstavnikom tvrtke Cestogradnja d.o.o iz Slatine te predstavnicima nadzora radova tvrtke Standing d.o.o. iz Virovitice. (www.icv.hr, adf)
 
 
 
 
Rujan 27, 2019
Deratizacija na području Općine Čađavica provoditi će se u vremenu od 27.09. - 01.10.2019. godine.
 
 
Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica domaćinstava, a istu će izvršiti djelatnici tvrtke COSMOSOL iz Osijeka.
Rujan 16, 2019

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne novčane naknade s područja Općine Čađavica,  da sukladno doznačenim sredstvima pomoći za ogrjev, podjela novčane pomoći započinje od danas ( 16. rujna 2019. godine ), od 8,00 sati, te će se ista vršiti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Čađavica, Kolodvorska 2, Čađavica.

Općina Čađavica

Rujan 2, 2019

Poštovani roditelji!

I u školskoj godini 2019./2020. Virovitičko-podravska županija u partnerstvu sa školama provodit će projekt „Žličica“ putem kojeg se učenicima osiguravaju besplatni obroci u školskoj kuhinji. Po novom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga za natječaj  „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2019. – 2020.)“  promijenjen je kriterij te od sada pravo na besplatne obroke imaju samo djeca iz obitelji koje su korisnici dječjeg doplatka.

Kako bi OŠ Davorin Trstenjak na vrijeme mogla prijaviti broj učenika koji ostvaruju pravo na besplatne obroke, molimo sve roditelje koji žele koristi ovo pravo da dostave u školu rješenje o dječjem doplatku najkasnije do 6.rujna 2019. godine

Kolovoz 9, 2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 14.08.2019. g. godine (srijeda). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 20,00 sati.

Kolovoz 5, 2019
 
Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti načelnik općine Čađavica Mirko Rončević uputio je čestitku stanovnicima općine Čađavica i Virovitičko-podravske županije.
 
“Svim žiteljima općine Čađavica i Virovitičko-podravske županije upućujem iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti”
 
 
Srpanj 17, 2019

U Zagrebu, danas 17. srpnja 2019. godine, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, g. Nikola Mažar i načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević  potpisali su Ugovor o dodjeli financijskih potpora u okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na području posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2019. godini za projekt „Uređenje postojeće zgrade za potrebe udruga s područja Općine Čađavica“.

Na temelju navedenog Programa, a nakon objavljenog Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na područja posebne državne skrbi, Povjerenstvo za odabir projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave, odabralo je 29 projekata te raspodijelilo osigurana sredstva u državnom proračunu.

Prema riječima načelnika Mirka Rončevića - Cilj projekta je osiguranje prostorija za zajedničko korištenje u svrhu jačanja društvenog i kulturnog života i jačanje zajedništva kao i revitalizacija i poboljšanje kvalitete života stanovnika slabije razvijenog područja u smislu podizanja razine turističke ponude, komunalnih usluga i standarda. Planirana vrijednost projekta: 503.995,00  kn.

Stranice