Vijesti

Veljača 10, 2016

U prostorijama Općine Čađavica, u srijedu 10. veljače, održana je druga radionica članova LAG-a Marinianis i predstavnika Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba. Tema radionice bila je određivanje mjera za provedbu ciljeva i prioriteta Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis. Na radionici su sudjelovali predsjednik LAG-a Marinianis i gradonačelnik grada Slatine, Ivan Roštaš te načelnik općine Nova Bukovica, Željko Vencl, načelnik općine Sopje, Josip Granjaš, načelnik općine Čađavica Mirko Rončević te ostali članovi LAG-a koji sudjeluju u izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis. Radionicu su vodile Sanja Maleković i Sanja Tišma sa Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj IRMO-a.

Ovom radionicom nastavljeno je razvijanje Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis koja predstavlja strateški dokument s točno definiranim ciljevima, strateškim prioritetima i aktivnostima za njihovo ostvarenje. U razdoblju do 2020. Lokalna razvojna strategija će predstavljati osnovu za rad LAG-a Marinianis te će omogućiti davanje podrške i financiranje pojedinih projekata iz natječaja Europskih fondova.

Siječanj 29, 2016

U sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 5. listopada prošle godine objavila natječaj za provedbu podmjere 6.1. ”Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima”.
Razvojna agencija VIDRA je na operaciju 6.1.1. uspješno prijavila 12 projekata s područja Virovitičko-podravske županije te jedan projekt s područja Osječko-baranjske županije, ukupna vrijednost svih projekata iznosila je 5.437.592,68 kuna, a struktura ulaganja prikazana je grafički u prilogu.
U sklopu navedenoga natječaja mladi poljoprivrednik definiran je kao osoba od 18 do 40 godina starosti te da nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci, a koja mora posjedovati adekvatna stručna znanja i vještine iz područja poljoprivrede ili veterine. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (standardni output) trebao je iznositi od 8.000 – 49.999 eura, a iznos bespovratnih sredstava iznosio je 50.000,00 eura, uz intenzitet potpore od 100%. Zahtjev za potporu podnosio se putem AGRONET aplikacije do 23. prosinca 2015. godine. (www.ravidra.hr)

Siječanj 28, 2016

U maloj gradskoj vijećnici grada Slatine u srijedu, 27. siječnja, Lokalna akcijska grupa Marinianis u suradnji sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba započela je sa izradom Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis do 2020. godine. Izrada Strategije započela je radionicom pod nazivom „SWOT analiza“ koju su vodile Sanja Maleković i Sanja Tišma sa Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba. Lokalna akcijska grupa Marinianis osnovana je 12. studenog 2011. godine. Po svom je ustrojstvu neprofitna udruga koja trenutno broji nešto više od 60 članova, a čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, gospodarski subjekti, javne ustanove i fizičke osobe s područja grada Slatine i okolnih pet općina, Nova Bukovica, Spoje, Čađavica i Voćin. Obuhvaća područje od 782,67 ĉetvornih kilometara, a broji 23 632 stanovnika raspoređenih na 70 naselja. Osnovni ciljevi koje LAG „Marinianis“ nastoji postići su: •osiguravanja protoka informacija i transfera znanja, •razvijanje sinergije i umrežavanja između dionika, •multisektorsko planiranje ukupnog razvoja područja Udruge, •iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, •dugoročno ostvarivanje održivog razvoja, •jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, •pripreme područja Udruge za korištenje strukturnih fondova EU, •briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području Virovitičko-podravske županije. Izradom Lokalne razvojne strategije, LAG Marinianis dobit će strateški dokument s točno definiranim ciljevima, strateškim prioritetima i aktivnostima za njihovo ostvarenje. U razdoblju do 2020. Lokalna razvojna strategija će predstavljati osnovu za rad LAG-a Marinianis te će omogućiti davanje podrške i financiranje pojedinih projekata iz natječaja Europskih fondova.

Siječanj 28, 2016

Virovitičko-podravska županija poziva zainteresirane poljoprivrednike da se uključe u Program osposobljavanja odraslih osoba za poljoprivredna zanimanja, koje će provoditi Pučko otvoreno učilište Slatina. Prvih 20 programa (koji su navedeni u prilogu) verificirani su od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a polaznik po završetku stječe Uvjerenje o osposobljenosti. Kod prekvalifikacije polaznik stječe Svjedodžbu o završnome radu i zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik. Izobrazba za održivu uporabu pesticida verificirana je kod Ministarstva poljoprivrede. Izobrazba za gospodarenje otpadom verificirana je kod Ministarstva zaštite okoliša i prirode.Zainteresirani se mogu prijaviti u Pučkom otvorenom učilištu Slatina, Šetalište J. Burgera 1, u Slatini, osobno ili na telefon 551-371, najkasnije do 12. veljače. Ovisno o broju prijavljenih polaznika za pojedini program provodit će se i osposobljavanje, a svi prijavljeni bit će obaviješteni o mjestu i početku predavanja. (www.vpz.hr)

Siječanj 20, 2016

VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije poziva na informativnu radionicu „Mogućnosti financiranja iz EU fondova“ namijenjenu malom i srednjem poduzetništvu, poljoprivrednicima i svim ostalim zainteresiranima s područja VPŽ, koja će se održati u Slatini 27.01.2016. godine u Gradskoj vijećnici (Trg sv. Josipa 10) s početkom u 10 h. Radionica se održava u sklopu projektnih aktivnosti projekta Bottom-up, koji se financira iz Instrumenata pretpristupne pomoći u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“ iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. gdje je VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije nositelj projekta, a Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, LAG Marinianis, LAG Papuk i LAG Karašica partneri na projektu. Pozivamo sve predstavnike malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednike te sve ostale zainteresirane da se odazovu na radionicu.

Prosinac 25, 2015

Prosinac 7, 2015

U sklopu projekta „Sakupi, složi i pravilno odloži“, čiji je prijavitelj Virovitičko-podravska županija, a koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provodi se edukacija za poljoprivrednike o gospodarenju otpadom nastalim obavljanjem poljoprivredne djelatnosti. Kako je gospodarenje otpadom pod sve strožom kontrolom te postaje sve složenije i tehnološki zahtjevnije, korisno je znati kako uskladiti svoje poslovanje sa zahtjevima tržišta i zakonskim propisima.

U toku poljoprivredne proizvodnje dolazi do nastanka različitih vrsta otpada što zavisi od poljoprivredne djelatnosti koja se obavlja, načina proizvodnje, kao i stupnja njenog razvoja. Na osnovu toga, lista poljoprivrednog otpada nije konačna. Vrlo je važno znati da neke vrste otpada imaju opasna svojstva i potrebno je pravilno sa njima rukovati do predaje ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje. Pravilnim gospodarenjem otpadom obavljamo poslovanje u skladu sa zakonom te znatno smanjujemo ukupne troškove poslovanja zbog smanjenja količine otpada koji nastaje u poljoprivrednoj djelatnosti.

Edukacija je namijenjena svima koji se bave poljoprivrednom djelatnošću, a fokusira se na problem gospodarenja otpadom u poljoprivredi, kako bi se potaknulo na uvođenje ekoloških mjera u poslovanju i to s ciljem očuvanja kvalitete života za sadašnje i buduće generacije, te pomoći pri ostvarenju kontinuiranoga razvoja poljoprivredne djelatnosti.

Predviđeno trajanje radionice iznosi 2 sata, a obuhvatit će najvažnije teme iz područja zaštite okoliša i zakonske regulative: • Trendovi u gospodarenju otpadom • Odvojeno prikupi i skladišti otpad! • Koje kategorije otpada postoje? • Što napraviti sa neopasnim otpadom nastalim obavljanjem poljoprivredne djelatnosti ? • Opasni otpad i što s njim? • Oznake na ambalaži • Kome ćete predati otpad? • Kako poslovati u skladu sa zakonom • Koje sve dokumente i podatke o otpadu morate ispunjavati i prijavljivati ?

Na edukaciji će stručnjaci pružiti informacije kako ekološkim djelovanjem uskladiti poslovnu praksu s najnovijim trendovima u radu, kao i primjenu zakonske regulative. Na taj način će se pokazati odgovorno ponašanje prema okolišu i udovoljiti zahtjevima kupaca koji postaju sve osjetljiviji na pitanja zaštite okoliša.

Termini održavanja:

Orahovica – 9.12.2015, 12:00 sati Velika gradska vijećnica – Trg pl. Mihalovića 1, Grad Orahovica

Slatina – 10.12.2015, 12:00 sati Dvorana za konferencije - Braće Radića 4, Hrvatski dom kulture Slatina

Pitomača – 15.12.2015, 12:00 sati Dvorana za konferencije - Ljudevita Gaja 26/1, Općina Pitomača

Virovitica – 17.12.2015, 12:00 sati Dvorana za konferencije - Poduzetnička zona II 18, Poduzetnički inkubator Virovitica

Sudionicima radionice bit će podijeljeni i priručnici (koje će poljoprivrednici moći koristiti kao podsjetnike) sa svim korisnim informacijama o otpadu, zakonskoj regulativi i obrascima, te važnim telefonskim brojevima koje poljoprivrednici mogu kontaktirati ukoliko imaju bilo kakve nejasnoće.

Studeni 29, 2015

U nedjelju, 29. studenog, u prostorijama Općine Čađavica načelnik Općine Mirko Rončević održao je potpisivanje ugovora sa redovnim studentima koji su se prijavili na natječaj za dodjelu financijske potpore za 2015./2016.godinu. Na natječaj su se mogli prijaviti redovni studenti koji akademske godine završavaju u roku te koji imaju prebivalište na području Općine Čađavica. Na temelju uvjeta natječaja odoborene su potpore za 14 studenta i to u iznosu od 500 kuna mjesečno. Prema riječima načelnika ulaganje u mlade i obrazovanje je u Općini Čađavica od strateške važnosti te se stoga uz sufinanciranje studenata sufinancira i prijevoz učenika srednjih škola sa područja Općine te smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 200 kuna, a Općina Čađavica u potpunosti financira i predškolski odgoj-„Malu školu".

Studeni 26, 2015

Predsjednik općinskog vijeća Općine Čađavica saziva 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica koja će se održati dana 30. studenog 2015. godine (ponedjeljak)u uredu načelnika, s početkom  u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 

 
Studeni 17, 2015

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornost i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Vlade RH i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne – regionalne samouprave za trogodišnje razdoblje ministra financija, općine, gradovi i županije izrađuju upute, planiraju i donose svoj godišnji proračun i projekcije proračunske potrošnje za sljedeće dvije godine. Za donošenje proračuna Općine Čađavica nadležno je Općinsko vijeće i to najkasnije do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje njegovu primjenu od 1. siječnja godine za koju se donosi.

Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je ključno proračunsko načelo, načelo transparentnosti, koje kaže da se proračun i projekcije objavljuju u službenom glasilu jedinice lokalne i područne samouprave. Zakon o pravu na pristup informacijama člankom 10. obvezuje jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave da na vlastitim internetskim stranicama objavi opće akte i odluke, godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna. Slijedom navedenog u nastavku objavljujemo Prijedlog Proračuna Općine Čađavica za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

 

Stranice