Vijesti

Svibanj 10, 2019

U prostorijama Općine Čađavica održana je početna konferencija i predstavljanje projekta ”Energetska obnova društvenog doma u Noskovcima” na kojoj su, uz domaćina načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića, nazočili načelnici općina Mikleuš i Crnac, Milan Dundović i Mato Damjan, te predstavnici institucija s područja općine Čađavica i predstavnici Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (VIDRA).

Svrha projekta je da se energetskom obnovom zgrade društvenog doma osiguraju uvjeti za smanjenje potrošnje za grijanje/hlađenja na godišnjoj razini od najmanje 50 posto u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta, da se smanji razina štetnih emisija CO2 u okoliš, te da se stvori zdravije okruženje i ugodniji boravak u predmetnoj zgradi. Ulaganjem u energetsku obnovu javnih zgrada osigurat će se uštede energenata, čime će se povećati proračun Općine Čađavica. Ta će se sredstva rasporediti i koristiti za poboljšanje uvjeta rada djelatnika i korisnika zgrade, a što će rezultirati povećanjem učinkovitosti cjelokupnog sustava.

Projektom je planirana energetska obnova koja obuhvaća četiri građevinske mjere za poboljšanje toplinske zaštite ovojnice zgrada (zamjena vanjske stolarije, toplinska izolacija stropa prema potkrovlju, toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija poda prema tlu) te dvije strojarske mjere (zamjena sustava grijanja i zamjena plinskih izolacija). Predmetna zgrada građena je 1991. godine, a u vlasništvu je Općine Čađavica, javno-društvene namjene.

Provedbom projekta osigurat će se velika ušteda u potrošnji energije i emisijama CO2, čime projekt pridonosi Prioritetnoj osi 4, Investicijskom prioritetu 4c, Specifičnim cilju 4c1 OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020. – Općina Čađavica, zajedno s razvojnom agencijom VIDRA-om, odradila je projektni prijedlog, prošli smo na natječaju resornog ministarstva sa 60 posto troškova gdje smo obavezni smanjiti potrošnju energije u društvenom domu u Noskovcima. Do sad je taj dom imao energetski razred E, a nadamo se da će poslije završetka svih radova doći u razred C.

Namjena doma u Noskovcima je na korist svih mještana. Koristiti će se za mjesne odbore, za vatrogasna društva, ribičke udruge, a u sastavu samog doma bit će i Područna škola Noskovci s dvije učionice. Što se tiče uštede energenata, računamo da će ona biti 50 posto i više. Završetak svih radova na društvenom domu predviđen je do 1. studenoga 2019. godine – naglasio je načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević. (www.icv.hr, adf, Foto: D. Fišli)

 

 

 
Svibanj 6, 2019

Čađavica, 06.05.2019. u 11:30 h

 

Travanj 24, 2019
 
Deratizacija na području Općine Čađavica provoditi će se u vremenu od 24.04.2019. do 27.04.2019. godine.
 
Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava) uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona.
 
 
 
Općina Čađavica
Travanj 3, 2019

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Travanj 1, 2019
Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 04.04.2019. godine (četvrtak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati
 
U nastavku teksta poziv za sjednicu:

Stranice