Općinsko vijeće Općine Čađavica

Općinsko vijeće općine Čađavica

Josip Piskać – Predsjednik Općinskog vijeća 
Dragutin Španić – zamjenik predsjednika Općinskog vijeća 

Vijećnici:

Josip Gladović 

Zlato Uglješić 

Ivo Matoković

Josip Novosel 

Željka Beneta

Zrinka Brajnović

Josip Đakovac

Damir Konta

Krešimir Drokan