Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

29.10.2019

Dana 28. listopada 2019. godine održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

 

Općinsko vijeće Općine Čađavica usvojilo je sljedeće Odluke:

 1. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 2. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 3. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 4. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 5. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 6. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 7. Odluku  o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2019.godine,

 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Čađavica za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine,

 9. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu,

 10. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

 11. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2019. godinu,

 12. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu,

 13. Odluku  o komunalnom redu na području Općine Čađavica,

 14. Odluku  o utvrđivanju popisa komunalne infrastrukture Općine Čađavica,

 15. Odluku  o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa,

 16. Odluku  o imenovanju provjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Čađavica,

 17. Plan  djelovanja  u području prirodnih nepogoda za potrebe općine Čađavica u 2020. godini,

Na kraju sjednice, Vijećnici Općinskog vijeća upoznati su o statusu provedbe svih projekata Općine Čađavica tijekom 2019. godine, kao i o stanju popisa obveznika i naplati komunalne naknade.