OBAVIJEST O RADU SA STRANKAMA

20.03.2020

Poštovani građani,

obavještavamo Vas da do daljnjega Općina Čađavica ne prima stranke.

U slučaju hitnosti možete nas kontaktirati na broj telefona 544-254; 099/350-8872 i e-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr