Općina Čađavica

Službene web stranice Općine Čađavica

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

06.06.2016

U uredu načelnika 06. lipnja 2016. godine s početkom u 16,00 sati održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financijskoj potpori studentima,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu financiranja predstavnika srpske nacionalne manjine Općine Čađavica,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i elektromontažnih radova na području Općine Čađavica,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju provođenja postupka  dodjele koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojeno skupljenih frakcija komunalnog otpada s područja Općine Čađavica,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o načinu gospodarenja otpadom za 2015. godinu,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Javnih priznanja Općine Čađavica
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju jednosmjerne ulice u naselju Čađavica,
 11. Informacija o protokolu obilježavanja dana Općine Čađavica za 2016. godinu,
 12. Informacija o prijavljenim projektima općine Čađavica,
 13. Razno.